Jedlíkova 13
Info

Info

foto LOGO

Študentská rada Jedlíkova 13 (ŠRJ13) patrí medzi najmenšie študentské organizácie TUKE v Košiciach. Zastupuje študentov pred vedením TUKE a podporuje ich športové, kultúrne a iné záujmy. Každoročne ŠRJ13 organizuje akcie pre študentov, ako napríklad jarné upratovanie, športový večer, diskotéky. ŠRJ13 spolupracuje aj s ďalšími študentskými organizáciami pri vytváraní kultúrnych akcií, a to hlavne so Študentskou radou Jedlíkova 9 a Študentskou radou Jedlíkova 5.Jednou z hlavných aktivít ŠRJ13 je dohliadať na plynulý chod študentského domova. Snažíme sa skrášľovať a modernizovať budovu, ale aj okolie študentského domova. V spolupráci s vedením študentského domova J13 dohliadame na bezpečnosť a pomáhame pri riešení problémov.


Údaje o platbe do OZ ŠR J13

Suma: 27 €
Číslo účtu / kód banky: 3038264056/0200
IBAN: SK1402000000003038264056
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: automaticky vygenerovaný systémom – viď prihláška do OZ
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, ZS (ako Zimný Semester)
Adresa prijímateľa: Študentská rada Jedlíkova 13, Jedlíkova 13, 040 11 Košice

Predseda študentskej rady J13:

 

Juraj Jakubec

“Juro”

izba: 5/46

Členovia ŠR J13:

Michal Kovalčík

izba: 6/66

Igor Ščur

izba: 5/15

Yulianna Honda

izba: 6/27

 

Ján Ilkovič

“Janko”

izba: 5/12

Tomáš Lovič

izba: 6/42

Kúpiť Viagra online Slovenska Viagra predaj online Kúpiť Cialis online Kamagra 100 mg predaj online