Jedlíkova 13
Systém kvótovania

Systém kvótovania

Systém vstúpil do platnosti k 31.5.2006 o 00:00 a bol aktualizovaný 6.12.2010 a 26.09.2015 podľa nasledovných pravidiel:

Systém kvótovania by sa dal nazvať “per computer”, pretože kvóta v sebe sumarizuje celkový objem dát prenesených cez linku “internát – škola” z Internetu do počítača na lokálnej sieti, alebo v smere opačnom celých 24 hodín denne, 7 dní v týždni, počas celého semestra.

Maximálny LIMIT objemu prenesených dát na 1 počítač je 12 228MB na 1 týždeň, pričom sa aplikuje kontinuálne t.j. každých 5 minút sa k počítadlu “per computer” (celé číslo >= 0) pripočíta, koľko dát sa pre ten, ktorý počítač prenieslo cez linku, a ak je to možné, odpočíta sa cca 6 MB (12 228MB/1 týždeň => 1746,8 MB/deň => 72,2 MB/hodinu => 6 MB/5 minút)
V noci medzi 00:00 a 8:00 a v čase víkendov sa z preneseného množstva dát započítava polovica.

Do kvóty sa nezaratúvajú prenosy z týchto serverov

  • ftp.tuke.sk , info2.tuke.sk , videoserver.cnl.tuke.sk
  • ftp.upjs.sk, gentoo.ynet.sk

Prenesená dáta z iných školských serverov t.j. *.tuke.sk sú zarátavané do kvóty.

V prípade prekročenia limitu budú okamžite a bez oznámenia aplikované nasledovné obmedzenia:

  • od 12 228MB do 12 300MB sa linka spomaľuje na 56kB/s
  • od 12 300MB do 12 800MB sa linka spomaľuje na 33kB/s
  • od 12 800MB do 13 000MB sa linka spomaľuje na 19kB/s
  • nad 13 000MB zablokovanie prístupu z príslušného počítača do školy a ďalej do okolitého sveta okrem serverov z bodu 5.

To bude platiť až do chvíle, kým počítadlo dát neklesne pod limitnú hodnotu, čo sa určite skôr či neskôr stane, keďže za 1 deň klesne počítadlo o 1746,8 MB

Samozrejme sa bude do úvahy brať aj Prevádzkový poriadok siete
Preto Vás prosíme, využívajte možnosti Internetu s rozumom, snažte sa väčšie prenosy (mp3, video, soft a spol.) odložiť na neskoré nočné hodiny, kedy to zároveň pôjde určite rýchlejšie. Neradi by sme sa totiž uchýlili k Vášmu prípadnému, ďalšiemu obmedzovaniu. 
V prípade otázok napíšte na helpdesk sekcie Userpanel alebo na e-mailovú adresu pcklub@j13.sk.
Kúpiť Viagra online Slovenska Viagra predaj online Kúpiť Cialis online Kamagra 100 mg predaj online