Jedlíkova 13
Registrácia do Občianského Združenia (Internet)