Jedlíkova 13
Študentská Polícia

Študentská Polícia

Študentská polícia Jedlíkova 13 je jeden z klubov Študentskej rady J13. Na internáte má za úlohu dohliadať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku v priestoroch študentského domova J13 a na akciách organizovaných ŠRJ13. Klub spolupracuje tiež s vedením ŠDJ13 a pomáha riešiť problémy spojené s porušovaním interných predpisov a disciplíny v priestoroch domova.Študentská polícia ma za úlohu počas služby pravidelne prechádzať priestory ŠDJ13, byť v pohotovosti pre potrebu vrátnice a má právo požiadať o kontrolu ubytovacieho preukazu alebo ISIC-u. Telefón na ŠP (19:00 – 07:00)                 0908 293 375

 

Štatút študentskej polície

 

Kúpiť Viagra online Slovenska Viagra predaj online Kúpiť Cialis online Kamagra 100 mg predaj online