Jedlíkova 13
Študentská Polícia

Študentská Polícia

Študentská polícia Jedlíkova 13 je jeden z klubov Študentskej rady J13. Na internáte má za úlohu dohliadať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku v priestoroch študentského domova J13 a na akciách organizovaných ŠRJ13. Klub spolupracuje tiež s vedením ŠDJ13 a pomáha riešiť problémy spojené s porušovaním interných predpisov a disciplíny v priestoroch domova.Študentská polícia ma za úlohu počas služby pravidelne prechádzať priestory ŠDJ13, byť v pohotovosti pre potrebu vrátnice a má právo požiadať o kontrolu ubytovacieho preukazu alebo ISIC-u. Telefón na ŠP (19:00 – 07:00)                 0908 293 375

 

Predseda študentskej polície J13:

Yevgeniy Makarenko
Internat: Jedlikova 13
Izba: 6/55

Členovia ŠP J13:

Alina Zavalko
Internat: Jedlikova 13
Izba: 6/23

Stepan Shvyhar
Internat: Jedlikova 13
Izba: 5/45

Mikita Zlotnikau
Internat: Jedlikova 13
Izba: 6/53

Oleksii Rudeichuk
Internat: Jedlikova 13
Izba: 6/53

Tsotsorin Serhii
Internat: Jedlikova 13
Izba: 6/53

Zlata Zelenskya
Internat: Jedlikova 13
Izba: 6/23

Yurlova Kristina
Internat: Jedlikova 9
Izba: A310

Mykhailo Kovalenko
Internat: Jedlikova 5
Izba: B512

Viktoriia Lebedieva
Internat: Jedlikova 9
Izba: C701

Anton Shyrko
Internat: Jedlikova 13
Izba: 5/21