Jedlíkova 13
FAQ

FAQ

Zasekol som sa vo výťahu…
V prvom rade netreba panikáriť. Na ovládacom paneli nájdeš tlačidlo, ktorého stlačením začne zvoniť výťahový zvonec. Všímaj si, počúvaj, či náhodou nejde niekto okolo a snaž sa ho skontaktovať. V prípade, že práve ty si zbadal, že výťah je zaseknutý a dokonca sú v ňom ľudia, ihneď to oznám na vrátnici.

Sused robí hluk.
Pokiaľ to presahuje hranice únosnosti, kontaktuj Študentskú políciu J13 na telefónnom čísle 0948 128 668, prípadne to oznám na vrátnici. Aj na internáte platí nočný kľud po 22. hodine. Robiť hluk, púšťať nahlas hudbu je po tomto čase zakázané. Študentská polícia J13 môže pri nedodržaní tejto zásady vyvodiť príslušné sankcie.

Vyhodil som ističe.

V prípade výpadku prúdu pri nesprávnom použití elektrických zariadení a vyhodení ističov si môžeš ističe v izbe nahodiť sám, nachádzajú sa nad vstupnými dverami do izby. Predtým však vypoj všetky spotrebiče so zásuvky. Pokiaľ sú vyhodené ističe na chodbe, či dokonca na celom bloku, je nutné to oznámiť na vrátnici.

Mám problémy so spolubývajúcim.
Pokiaľ sa tvoj spolubývajúci chová ako gauner, zámerne robí neporiadok, porušuje zdravé morálne zásady, ignoruje tvoje požiadavky, či potreby pre riadne spoločné nažívanie, je vhodné to oznámiť na ubytovacom oddelení, ktoré problémy prešetrí. V prípade prekročenia limitov únosnosti ihneď kontaktuj Študentskú políciu J13 na telefónnom čísle 0948 128 668.

Pokazila sa mi chladnička.
Pokiaľ prestala mraziť, ba dokonca vytiekla, najprv sa presvedč, že nie je v nej namrazený ľad. Aj chladničku je potrebné udržiavať v čistote a pravidelne je odmrazovať. Ak aj po odmrazení alebo pokuse vytiahnutia zo zástrčky a spätného zapojenia nefunguje, je nutné to nahlásiť čo najskôr na vrátnici.

Preteká vodovodný kohútik. Preteká záchod. Pokazil sa splachovač. Upchal sa odtok…
Vo všetkých a podobných prípadoch je nutné ihneď nahlásiť závadu na vrátnici a zapísať ju do knihy o závadách pre údržbu.

Sused ma vytopil.
Je potrebné okamžite upozorniť suseda a v prípade závady zapísať vec do knihy o závadách pre údržbu. V prípade opakovaného vytápania to oznám na ubytovacom oddelení.

Som fajčiar, kde môžem fajčiť.
V priestoroch študentských domovov J13 je prísne zakázané fajčiť. Priestory na fajčenie sú vyhradené pred vchodom do ŠD J13, kde sa nachádza popolník a lavičky. V prípade porušenia zákazu ti ihneď bude uložená sankcia – 50 ubytovacích bodov. V prípade opakovaného porušenia budú vyvodené prísnejšie sankcie.

Kúpiť Viagra online Slovenska Viagra predaj online Kúpiť Cialis online Kamagra 100 mg predaj online