Jedlíkova 13
Platby

Platby

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 01.02.2014

Číslo účtu / banka 7000084912 / 8180
Kód banky Štátna pokladnica
IBAN SK9781800000007000084912
BIC – SWIFT kód SPSRSKBAXXX
Názov príjemcu TUKE
Čiastka Platba za 3 mesiace
Variabilný symbol 201… číslo z maisu
Konštantný  symbol 308
Špecifický  symbol 1516
Správa pre príjemcu Meno ubytovaného študenta

 

Platba za internet, práčovňu a posilňovňu

Číslo účtu / banka  3038264056
Kód banky  0200
IBAN  SK1402000000003038264056
BIC – SWIFT kód  SUBASKBX
Názov príjemcu  Študentská rada Jedlíkova 13
Čiastka  27 €
Variabilný symbol  automaticky vygenerovaný systémom – viď prihláška do OZ
Adresa Študentská rada Jedlíkova 13, Jedlíkova 13, 040 11 Košice
Správa pre príjemcu  meno a priezvisko, ZS (ako Zimný Semester)

Cenník

a) Krátkodobé ubytovanie – študentská izba

Študenti TU 5€ lôžko/noc
Ostatní 8€ +1,50€ daň mestu lôžko/noc

 

b) Krátkodobé ubytovanie – hosťovská izba

ŠD J13 1 osoba, 1 lôžko 17€ +1,50€ daň mestu  /noc
ŠD J13 1 osoba, dvojlôžková izba 25€ +1,50€ daň mestu  /noc
ŠD J13 2 osoby, dvojlôžková izba 40€ +1,50€ daň mestu  /noc
ŠD J13 bunka 40€ +1,50€ daň mestu  /noc

 

c) Dlhodobé ubytovanie – študentská izba

ŠD J13 1 osoba, 1 lôžko 100€  /mesiac
ŠD J13 1 osoba, dvojlôžková izba 170€ /mesiac

 

  • Cena ubytovania za lôžko za mesiac september je: 44€
  • Cena ubytovania za lôžko/mesiac (štvrťrok) je: 63€ (189€). Štvrťročné platby sa uhrádzajú do 15. dňa v prvom mesiaci príslušného štvrťroka.
  • Poplatok pre študenta programu ERASMUS a IAESTE je 100€ lôžko/mesiac.
  • Ubytovanie nezmluvných cudzích študentov počas ak.r.: 80€
Kúpiť Viagra online Slovenska Viagra predaj online Kúpiť Cialis online Kamagra 100 mg predaj online