Jedlíkova 13
Študentská Rada

Študentská Rada

Študentská rada Jedlíkova 13 (ŠRJ13) patrí medzi najmenšie študentské organizácie TUKE v Košiciach.

Zastupuje študentov pred vedením TUKE a podporuje ich športové, kultúrne a iné záujmy. Každoročne ŠRJ13 organizuje akcie pre študentov, ako napríklad jarné upratovanie, športový večer, diskotéky. ŠRJ13 spolupracuje aj s ďalšími študentskými organizáciami pri vytváraní kultúrnych akcií, a to hlavne so Študentskou radou Jedlíkova 9 a Študentskou radou Jedlíkova 5.

Jednou z hlavných aktivít ŠRJ13 je dohliadať na plynulý chod ŠD. Snažíme sa skrášľovať a modernizovať budovu, ale aj okolie ŠD. V spolupráci s vedením ŠD J13 dohliadame na bezpečnosť a pomáhame pri riešení problémov.

Stanovy ŠR J13

 

Predseda Študentskej Rady J13:

Matúš Surmaj
e-mail: matus.surmaj@intrak.sk

Členovia Študentskej Rady J13:

Kateryna Yazlovitska

Vladyslava Asanova

Dávid Gorlický

 

Údaje o platbe do OZ ŠR J13

Číslo účtu / banka 3038264056
Kód banky 0200
IBAN SK1402000000003038264056
BIC – SWIFT kód SUBASKBX
Názov príjemcu Študentská rada Jedlíkova 13
Čiastka 27 €
Variabilný symbol automaticky vygenerovaný systémom – viď prihláška do OZ
Adresa Študentská rada Jedlíkova 13, Jedlíkova 13, 040 11 Košice
Správa pre príjemcu meno a priezvisko, ZS (prípadne LS)

Kúpiť Viagra online Slovenska Viagra predaj online Kúpiť Cialis online Kamagra 100 mg predaj online