Jedlíkova 13
Pripojenie Wi-Fi k telefónu

Pripojenie Wi-Fi k telefónu

Android:

Prejdite na položku Nastavenia a potom vyhľadajte nastavenia siete INTRAK:

 

Do nastavenia siete INTRAK zadajte svoje prihlasovacie údaje z UserPanel a heslo, ktoré ste nastavili pre Wi-Fi. Nižšie zrušte overenie Certifikátov a vyberte MAC adrecu zariadenia.

.

 

iOS:

Prejdite na položku Nastavenia a potom vyhľadajte nastavenia siete INTRAK:

 

V nastaveniach siete INTRAK vypnite privátnu Wi-Fi adresu a pripojte sa k sieti. Potom zadajte svoje používateľské meno z UserPanel a heslo, ktoré ste nastavili pre Wi-Fi.