Jedlíkova 13
Platba

Platba

Po registrácii na Userpanel prejdite na kartu “Môj profil”. Nájdite “IBAN” a “Variable symbol” (každý používateľ má svoj vlastný variabilný symbol) a za tým uhraďte platbu za prihlášku do občianskeho združenia 27 eur na tento účet (nezabudnite uviesť variabilný symbol do ostatných údajoch v platbe).

 

Ďalej prejdite na kartu “Dokumenty”. Stiahnite si a vytlačte dokument “Prihláška”. Potom ho podpíšte a nechajte ho v krabici pri vrátnice.

Kúpiť Viagra online Slovenska Viagra predaj online Kúpiť Cialis online Kamagra 100 mg predaj online