Odpustenie 50% z členského poplatku ukrajinským študentom
Odpustenie 50% z členského poplatku ukrajinským študentom

Odpustenie 50% z členského poplatku ukrajinským študentom

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE:
Študentské rady študentských domovov TUKE odpúšťajú ukrajinským študentom, ktorí sú
ubytovaní v našich študentských domovoch, 50% z členských poplatkov za používanie služieb
v letnom semestri.
Postup je nasledovný:
1. Ukrajinský študent, ktorý už poplatok za služby do OZ zaplatil

V prípade, že ukrajinský študent poplatok do OZ v letnom semestri už zaplatil, musí
kontaktovať príslušnú Študentskú radu na svojom internáte prostredníctvom emailu do
31.3.2022. V emaili je potrebné uviesť:

a) Predmet –VRÁTENIE 50% Z ČLENSKÉHO POPLATKU – UA
b) Meno a priezvisko
c) Blok a izbu
d) Variabilný symbol (VS) z prihlášky do OZ
e) Číslo účtu (IBAN), na ktorý ma byť suma vrátená
Kontakty na príslušné Študentské rady:
 ŠR Jedlíkova 5 – srjedlikova5@gmail.com
 ŠR Jedlíkova 9 – rada.jedlikova9@gmail.com
 ŠR Jedlíkova 13 – matus.surmaj@intrak.sk
 ŠR Boženy Nemcovej – internat.bozenka@gmail.com
 ŠR Ferka Urbánka – studentskarada.fu@gmail.com
 SŘ Rampová 7 – internatr7@gmail.com
 ŠR Budovateľská – 13 a 31 – pcklub13@gmail.com
2. Ukrajinský študent, ktorý ešte poplatok za služby do OZ nezaplatil

V prípade, že ukrajinský študent poplatok do OZ v letnom semestri ešte nezaplatil
a má záujem o využívanie služieb, je potrebné, aby tak urobil do termínu stanoveného
študentskou radou.
a) Študentské domovy Košice – 13,50 €
b) Študentské domovy Prešov – 11.50 €

Kúpiť Viagra online Slovenska Viagra predaj online Kúpiť Cialis online Kamagra 100 mg predaj online