Jedlíkova 13
Erasmus

Erasmus

Na Jedlíkovej 13 je celé 5. poschodie na 5. bloku vyhradené pre študentov z celého sveta, ktorí študujú na TUKE prostredníctvom programu ERASMUS

 

Na stiahnutie:

ubytovací poriadok

zmluva o ubytovaní