UPOZORNENIE! – PRÁČOVNE A SUŠIARNE

V stredu 30.1.2019 o 18:00 budú VŠETKY ŠATY, ktoré sa nebudú: prať v práčkach, sušiť na šnúrach v sušiarni, sušiť na samostatnom sušiaku, budú z priestorov práčovní J13 a sušiarní J13 NATRVALO ODSTRÁNENÉ a následne darované na dobročinné účely.   Preto Vás študentská rada J13 žiada, aby ste: si odniesli všetky šaty z práčovní a sušiarní, ktoré momentálne neperiete, alebo nesušíte, priniesli do práčovní a sušiarní šaty, ktoré by ste chceli darovať na dobročinné účely. S pozdravom Študentská rada J13

Mikulášsky darček od ŠR a PC Klubu

Úzka spolupráca a spoločná investícia Študentskej Rady J13 s ostatnými ŠR (J9, J5) prináša používateľom internetu Mikulášsky darček vo forme zvýšenia kvóty z doterajších 2GB na 4GB. Aby táto zmena mohla byť trvalá, prosíme, používajte vaše internetové pripojenie s rozumom, sťahovanie väčších súborov nechávajte na čas mimo špičky: nočné hodiny (00:00 – 08:00) a víkendy (sobota, nedeľa), kedy sa Vám z kvóty odpočítava iba 1/4 z prenesených dát. Tiež je dôležité zamedziť infikovaniu počítačov rôznymi vírusmi, spywaremi a podobními hrozbami, ktoré môžu generovať neželaný prenos cez Vaše internetové pripojenie.

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých ubytovaných študentov, aby si vo večerných hodinách dávali pozor v okolí študentského domova, keďže v posledných dňoch bola v okolí budovy spozorovaná líška. V žiadnom prípade sa ku nej nepribližujte, podľa správania môže ísť o zviera nakazené besnotou.

Upozornenie pre fajčiarov

Upozorňujeme študentov ubytovaných v ŠD J13, že v celom objekte (vrátane kuchyniek, chodieb, …) platí prísny zákaz fajčenia. Nerešpektovanie zákazu môže mať za následok zrušenie ubytovania.

Parkovanie na vyhradených miestach

Pripomíname vodičom, že záujemcovia o parkovanie na vyhradených miestach môžu doručiť svoje žiadosti na vrátnicu, odkiaľ budú žiadosti postúpené vedúcej ŠD J13, ktorá je jediná kompetentná osoba v posudzovaní žiadostí. Preto Vás prosíme, aby ste v tejto veci nekontaktovali ŠR J13. Za pochopenie ďakujeme.

Konkurz do Študentskej rady J13

Študentská rada J13 vyhlasuje konkurz pre výber nového člena do študentskej rady.  Konkurz sa uskutoční dňa 3.11.2010 (streda) v čase od 20.00 v spoločenskej miestnosti študentskej rady (1. poschodie, 6. bloku, ŠD Jedlíkova 13). Záujemcovia sa môžu hlásiť zaslaním svojho životopisu na adresu sradaj13@gmail.com. Prípadné zmeny budú zverejnené v tomto príspevku.

Posledný dodatočný zápis

Dňa 20.10.2010 (streda) o 19:00 do 19:30 sa uskutoční zápis na internet (3. poschodie, 5. blok), posilňovňu a práčovňu. Na zápis si so sebou prineste ubytovací preukaz, potvrdenie o zaplatení ŠR, fotku (na posilňovňu – papierovú, alebo na USB), písacie potreby. Tí ktorí majú záujem o práčovňu musia na stránke www.j13.sk v sekcia práčka vyplniť všetky údaje, na konci Vám systém vygeneruje zmluvu v PDF. Túto si vytlačte, zmluvy sa na servery neukladajú ! Záujemcovia o internet si na adrese userpanel.pcklub.sk vyplnia formulár a pridajú si PC. Ak už to máte, tak stačí pregenerovať zmluvu a tú vytlačiť a priniesť. Read more »