Dodatočný zápis

Dodatočný zápis do Občianskeho združenia ŠR J13 sa uskutoční dňa 5.10.2015 o 20:30 v miestnosti PCklubu (2. poschodie/blok 6). Je nutné si so sebou priniesť vygenerovanú a vytlačenú zmluvu do OZ (registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na stránke https://userpanel.pcklub.sk). Platba je možná len bezhotovostnou formou, t.j. bankovým prevodom, šekom a pod. Údaje o platbe Suma: 27 € Číslo účtu / kód banky: 3038264056/0200 IBAN: SK1402000000003038264056 Variabilný symbol: automaticky vygenerovaný systémom – viď prihláška do OZ Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, ZS (ako Zimný Semester) Adresa prijímateľa: Študentská rada Jedlíkova 13, Jedlíkova 13, 040 11 Košice

Rekonštrukcia stupačiek

V dňoch 6. a 7. 10. 2015 prebehne rekonštrukcia stupačiek na bloku 6 na izbách X7 (7, 17, 27, 37, 47, 57). Študentský domov v týchto dňoch pre ubytovaných zabezpečí náhradné toalety pri kuchynkách na prízemí, prvom a druhom poschodí bloku 6, ktoré budú celý čas otvorené.

IMPORTANT ATTENTION

Registration to student association ŠR J13 (local area network, laundry, fitness, etc.) will be on 23rd of September 2015 from 19:00 to 20:00 in PCklub room (2nd floor / block 6). Registration procedure is available on big wall in the dormitory hall with ping-pong tables and on this link Registration procedure

Zápis do Občianskeho združenia ŠR J13

Zápis sa bude konať dňa 23.09.2015 od 19:00 do 20:00 v miestnosti PCklubu (2. poschodie / blok 6). Registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na webovej stránke https://userpanel.pcklub.sk (možnosť využitia WiFi v hale, kde sa nachádzajú ping-pongové stoly, sieť: wifi-hala). Na tejto stránke je potrebné si najprv skontrolovať osobné údaje, aktualizovať ich a až následne si pregenerovať zmluvu. Vždy po každej úprave osobných údajov alebo vlastností PC je potrebné pregenerovať zmluvu a tú poslednú verziu priniesť so sebou. Platba je možná len bezhotovostnou formou, t.j. bankovým prevodom, šekom a pod. Na zápis JE POTREBNÉ si so sebou priniesť prihlášku do Občianskeho združenia (OZ) platnú na tento semester (2 strany). Doklad o zaplatení Read more »

Zápis na lokálnu sieť, práčovňu a posilňovňu

Zápis do lokálnej siete, posilňovne a práčovne sa uskutoční dňa 24.9.2013 (utorok) od 19:30 do 20:00 v miestnosti PCklubu (blok 6/2.poschodie). Registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na stránke https://userpanel.pcklub.sk. Informácie o zápise Pred zápisom je potrebné si na https://userpanel.pcklub.sk skontrolovať osobné údaje, aktualizovať ich a až následne si vygenerovať zmluvu. Po každej úprave údajov je potrebné zmluvu nanovo pregenerovať, poslednú verziu vytlačiť a priniesť so sebou. Po zápise budú ľudia, čo nepriniesli prihlášku do OZ odpojení! Platba je možná len bezhotovostnou formou, t.j. bankovým prevodom, šekom a pod. Na zápis je potrebné si so sebou priniesť prihlášku do Občianskeho združenia Read more »

Trainee program od Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia bude aj tento rok bude prijímať čerstvých absolventov do Trainee programu. Ako absolvent Technickej univerzity v Košiciach máš tiež šancu! Termín nástupu: 1.9.2013 Dátum, kedy končí prihlasovanie: 31.3.2013 Trainee program je určený čerstvým absolventom VŠ (ukončenie štúdia r. 2013 alebo 2012) so znalosťami nemeckého jazyka, ktorí majú záujem o rozvoj odborných znalostí aj o kariérny rast. Výberové konanie je zamerané na zistenie osobnostných predpokladov formou assessment centra. Aktivity v Trainee programe zahŕňajú prácu na projektoch v podniku a na odborných útvaroch, rotácie na výrobných i nevýrobných oddeleniach, interaktívne školenia a jazykové kurzy a zahraničnú stáž v koncerne Volkswagen. Read more »

NDK – Národné Dni Kariéry

Najväčší pracovný veľtrh pre študentov a absolventov vysokých škôl. Chceš sa zúčastniť 18. ročníka? Vidíme sa 6. a 7.3. v Bratislave a 21.3. v Košiciach. www.ndk.sk Benefity pre návštevníkov: – možnosť získať prácu kdekoľvek na Slovensku, – priamy kontakt so spoločnosťami, – získanie prehľadu o trhu práce na Slovensku, – možnosť porovnať ponuky práce rôznych spoločností, – šanca otestovať a zlepšiť si svoje schopnosti, – bohatý sprievodný program (prednášky, workshopy, case study). Popis Pracovný veľtrh pre mladých Základné informácie: https://twitter.com/ndkjobfair http://instagram.com/ndkjobfair FB page: http://www.facebook.com/#!/NarodneDniKariery?fref=ts FB event: http://www.facebook.com/#!/events/129920477184164/

INFORMAČNÝ DEŇ – SAIA, n.o. Košice

Srdečne Vás pozývame na seminár venovaný ponuke štipendií a grantov pre študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov. Prinesieme aktuálne informácie o študijných a vedeckých pobytoch v zahraničí na akademický rok 2013/14, ako aj jazykových kurzov a odborné školy v lete 2013. Seminár sa uskutoční 21.2.2013 o 14:00 hod v zasadačke na 1. poschodí (B. Němcovej 32, Košice). V rámci seminára sa dozviete aj o letnom kurze nemčiny v Rakúsku (vhodný aj pre doktorandov).   Pozvánku na seminár vo formáte pdf si môžete prezrieť tu. Informácie o letnom kurze nemčiny vo formáte pdf si môžete prezrieť tu. Tešíme sa na Vašu účasť!