Codefest 2.0

Si študent 3., 4. alebo 5. ročníka fakulty FEI na TUKE, alebo odboru Informatika na UPJŠ? Máš chuť stráviť neformálny večer plný zábavy pri hudobných kapelách, zaujímavých aktivitách a dozvedieť sa viac o pracovných pozíciách zameraných na programovanie v T-Systems? Tak príď a uži si druhý ročník akcie CODER FEST 2.0, ktorý pre Teba organizuje spoločnosť T-Systems Slovakia v spolupráci so Študentskou radou Jedlíkovej 9 (ŠRJ9). Zaregistruj sa zaslaním svojho CV na adresu coderfest@t-systems.sk a budeš zaradený do žrebovania o Apple iPad. O zábavu sa postarajú, kapely Heľenine oči a T-Band, programovanie robotov, LAN party a samozrejme nebudú chýbať klobásky Read more »

Dodatočný zápis

Dodatočný zápis do Občianskeho združenia ŠR J13 sa uskutoční dňa 5.10.2015 o 20:30 v miestnosti PCklubu (2. poschodie/blok 6). Je nutné si so sebou priniesť vygenerovanú a vytlačenú zmluvu do OZ (registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na stránke https://userpanel.pcklub.sk). Platba je možná len bezhotovostnou formou, t.j. bankovým prevodom, šekom a pod. Údaje o platbe Suma: 27 € Číslo účtu / kód banky: 3038264056/0200 IBAN: SK1402000000003038264056 Variabilný symbol: automaticky vygenerovaný systémom – viď prihláška do OZ Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, ZS (ako Zimný Semester) Adresa prijímateľa: Študentská rada Jedlíkova 13, Jedlíkova 13, 040 11 Košice

Rekonštrukcia stupačiek

V dňoch 6. a 7. 10. 2015 prebehne rekonštrukcia stupačiek na bloku 6 na izbách X7 (7, 17, 27, 37, 47, 57). Študentský domov v týchto dňoch pre ubytovaných zabezpečí náhradné toalety pri kuchynkách na prízemí, prvom a druhom poschodí bloku 6, ktoré budú celý čas otvorené.

IMPORTANT ATTENTION

Registration to student association ŠR J13 (local area network, laundry, fitness, etc.) will be on 23rd of September 2015 from 19:00 to 20:00 in PCklub room (2nd floor / block 6). Registration procedure is available on big wall in the dormitory hall with ping-pong tables and on this link Registration procedure

Zápis do Občianskeho združenia ŠR J13

Zápis sa bude konať dňa 23.09.2015 od 19:00 do 20:00 v miestnosti PCklubu (2. poschodie / blok 6). Registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na webovej stránke https://userpanel.pcklub.sk (možnosť využitia WiFi v hale, kde sa nachádzajú ping-pongové stoly, sieť: wifi-hala). Na tejto stránke je potrebné si najprv skontrolovať osobné údaje, aktualizovať ich a až následne si pregenerovať zmluvu. Vždy po každej úprave osobných údajov alebo vlastností PC je potrebné pregenerovať zmluvu a tú poslednú verziu priniesť so sebou. Platba je možná len bezhotovostnou formou, t.j. bankovým prevodom, šekom a pod. Na zápis JE POTREBNÉ si so sebou priniesť prihlášku do Občianskeho združenia (OZ) platnú na tento semester (2 strany). Doklad o zaplatení Read more »

Nová práčovňa

Od zajtra sa spúšťa nová práčovňa na 5/28, registrácia je možná cez systém na www.j13.sk ako pre iné práčovne. Prosím dodržujte pravidlá, poriadok a pred použitím si prečítajte návod. Ďakujeme. ŠRJ13

Oznamy pre ubytovaných

Prosíme študentov: aby zmiešaný odpad nevyhadzovali do kontajnerov určených na PLAST alebo SKLO, ale do kontajnerov určených pre zmiešaný odpad, od ktorých kľúče nájdete na vrátnici. aby ste šetrili elektrinu. Konkrétne Vás žiadame o to aby ste vypínali svetlo pri odchode z izby, kuchynky a ostatných miestnosti. aby plaby za ubytovanie neuhrádzali v posledný možný deň platenia čiže 15. v danom mesiaci. Snažte sa vykonať platbu do 13. dňa mesiaca, aby úhrada na protiúčet došla do 15. dňa. Za pochopenie ďakujeme.