HODNOTENIE ŠTUDENTSKÝCH JEDÁLNÍ

Vzhľadom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb si pre Vás Študentské domovy a jedálne TUKE aj tento rok pripravili ONLINE prieskum. Vyplnenie Vám zaberie len pár minút. Ďakujeme Link na prieskum: https://goo.gl/forms/kqXXvpzbowFKyOTJ3  

ŽIADOSTI O UBYTOVANIE

ŽIADOSTI O UBYTOVANIE na ak. rok 2018/2019 KEDY : od 1.marca – 15.apríla 2018 AKO : elektronicky v systéme MAIS PODMIENKY : 1. Doklady ku žiadostiam (siroty, ZŤP, vrcholoví športovci a pod.) predložiť v tlačenej forme OSOBNE na ubyt. odd.     2. Ubytovacie odd. overí žiadosť v systéme MAIS až po uhradení platby za ďalší štvrťrok (marec, apríl, máj 2018).   3. Študenti končiacich roč. Bc. štúdia  si žiadosti podávajú až po prijatí na Ing. štúdium.  

Platba za ubytovanie na ďalší štvrťrok

Platba za ubytovanie na ďalší štvrťrok (marec 2018, apríl, máj 2018) Študenti TU, UPJŠ: 189 € Študenti iných VŠ: 240 € IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912 SWIFT: SPSRSKBAXXX Termín: do 15. marca 2018 (platba k tomu termínu už musí byť na účte, po tomto termíne účtujeme poplatok 0,50 € za každý omeškaný deň ) Povinné údaje: VARIABILNÝ SYMBOL 201…….. VS pre ubytovanie v MAISe (číslo zmluvy o ubytovaní) ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1516 Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta ubytovaného v ŠD na Jedlíkovej 13 v Košiciach

Ukončenie zápisu do letného semestra

Dnes bol ukončený zápis do letného semestra. Všetkým, ktorí sa neboli zapísať na nový semester, prestali byť poskytované výhody členstva v OZ ŠR J13 (pripojenie do lokálnej siete, práčovne, posilňovňa, fitko,…). Takisto si skontrolujte, či máte uhradený členský poplatok. Ak ste nestihli zápis 13.2. a máte záujem o členstvo v OZ ŠR J13, prosím postupujte podľa pokynov pre dodatočný zápis (http://j13.sk/dodatocny-zapis/).

Hodnotenie Študentských jedální

Vážene kolegyne, kolegovia, milí študenti. Venujte prosím chvíľu svojho voľného času a podieľajte sa s nami na skvalitnení stravovacích služieb na nasej univerzite. Vyplňte prosím anketu a pomôžte nám tak zistiť, čo sa Vám páči, alebo naopak nepáči na stravovacích službách. Prosíme Vás, aby ste anketu vyplnili najneskôr do 15.03.2018. Link na anketu: https://goo.gl/bNumE5