Kontakty

Adresa:
ŠDaJ TU Jedlíkova 13
Jedlíkova 13
040 11 Košice

Ubytovacie oddelenie:
p. Eva Šándorová
Tel.: +421 55 602 5861
Email: eva.sandorova@tuke.sk

Vrátnica:
Mobil: 0917 911 619
Tel: 055/602 58 62

Úradné hodiny ubytovacieho oddelenia na Jedlíkovej 5:

Pondelok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
Utorok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
Štvrtok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
Piatok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00

 

Vedúci ubytovacieho oddelenia:
Mgr. Juraj Rusnák
Tel.: +421 907 943 765

 

Študentská rada Jedlíkova 13:
Bc. Tomáš Tarkanič
Tel.: +421 948 685 255
E-mail: sradaj13@gmail.com

PC Klub Jedlíkova 13:
E-mail: pcklub@j13.sk

Študentská Polícia:
0948 128 668 (v čase 19:00 – 7:00 hod)

 

Ostatné kontakty na ŠDaJ:
Riaditeľ ŠDaJ TU:
Ing. Marek Dufala
Tel.: +421 55 602 5820
Mail: marek.dufala@tuke.sk

Technický úsek ŠDaJ TU:
Ing. Peter Vrábel
Tel.: +421 55 602 5828
E-mail: peter.vrabel.2@tuke.sk

Ekonomický úsek:
Ing. Marianna Miškovičová
Tel.: +421 55 602 5825
E-mail: marianna.miskovicova@tuke.sk

Kúltúrno spoločenské centrum Jedlíkova 7:
Ing. Jana Janovová
Tel.: +421 55 602 5847
E-mail: jana.janovova@tuke.sk

One thought on “Kontakty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.