Odpustenie 50% z členského poplatku ukrajinským študentom

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE: Študentské rady študentských domovov TUKE odpúšťajú ukrajinským študentom, ktorí sú ubytovaní v našich študentských domovoch, 50% z členských poplatkov za používanie služieb v letnom semestri. Postup je nasledovný: 1. Ukrajinský študent, ktorý už poplatok za služby do OZ zaplatil V prípade, že ukrajinský študent poplatok do OZ v letnom semestri už zaplatil, musí kontaktovať príslušnú Študentskú radu na svojom internáte prostredníctvom emailu do 31.3.2022. V emaili je potrebné uviesť: a) Predmet –VRÁTENIE 50% Z ČLENSKÉHO POPLATKU – UA b) Meno a priezvisko c) Blok a izbu d) Variabilný symbol (VS) z prihlášky do OZ e) Read more »

Pristup ku posilnovne, fitnesu, hernej a kino

Od 28.2.2022 budú posilňovne, na koľko sa rušia obmedzenia na celom Slovensku, fungovať v normálnom režime. Pravidlá pre využívanie posiliek :1. mať zaplatené OZ pre LS2. obmedzená kapacita na miestnosť a teda 5 osôb3. cvičenie obmedzené na 1h aby sa vystriedalo čo najviac ľudí4. dodržiavať všeobecné pravidlá používania posiliek V pripade otazok kontaktujte matus.surmaj@intrak.skmarek.soltes@intrak.sk

Parkovanie aut

Zajtra(23.02.2022) od rána prebehne orezávanie stromov pri vstupe na internát Jedlíkova 13, žiadame študentov ktorí majú zaparkované auta práve na parkovisku pred vstupom na J13 aby si ich preparkovali, aby nedošlo k žiadnej škode a zároveň aby nezavádzali technike pri výkone.

Platba za internet v LS

Platba za členstvo v občianskom združení za LS musí byť uhradená do 01.03.2022. Potvrdenie o platbe pošlite e-mailom na: platby@j13.sk V prípade nezaplatenia do termínu splatnosti budete odpojení od lokálnej siete a ostatných služieb poskytovaných v rámci výhod členstva v OZ ŠR J13