Futbalový turnaj 5v5

V rámci športových aktivít Študentská Rada Jedlíkova 13 organizuje futbalový turnaj v telocvičniach na Jedlíkovej 7. Registrovať sa môžu tímy o piatich členoch (každý člen sa registruje samostatne, k menu pri registrácii vyplní aj názov tímu, za ktorý bude hrať), počet registrovaných tímov je neobmedzený. Registrujte sa na j13.sk/registracie Podujatie sa začne vytváraním pavúka turnaja. Samotný turnaj bude prebiehať v telocvičniach Jedlíkova 7 v čase medzi 21:00-00:00. Tešíme sa na Vašu účasť!

POZOR! ZLODEJ BICYKLOV

POZOR ! ZLODEJ BICYKLOV NA INTERNÁTE J13 BOLI ZA POSLEDNÉ TÝŽDNE  UKRADNUTÉ UŽ 2 BICYKLE. ZLODEJ BOL SCHOPNÝ ZNIČIŤ AJ DRAHÉ, HRUBÉ ZÁMKYNA BICYKLOCH.  PROSÍME, ABY STE ZVÁŽILI PONECHANIE BICYKLOV V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH J13. FOTKA PÁCHATEĽA BUDE ZVEREJNENÁ V NAJBLIŽŠÍCH DŇOCH.

Platba za mesiac jún a ubytovanie počas letných mesiacov

Upozorňujeme našich študentov, že sa blíži termín na platbu za ubytovanie za mesiac jún do 31.  mája 2019  Upozorňujeme našich študentov, že sa blíži termín na platbu za ubytovavanie za mesiac jún a povinnosť oboznámiť ubytovacie oddelenie o prípadnom záujme o ubytovaní počas letných mesiacov do 31. mája 2019 Študenti TU, UPJŠ: 63 € Študenti iných VŠ: <b>80 € IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912  SWIFT: SPSRSKBAXXX Termín: do 31.mája 2019 (platba k tomu termínu už musí byť na účte, po tomto termíne účtujeme poplatok 0,50 € za každý omeškaný deň ) Povinné údaje: VARIABILNÝ SYMBOL 201…….. VS pre Read more »