Jedlíkova 13
Правила користування мережею

Правила користування мережею

Підписуючи Угоду про використання мережі, користувач підтверджує, що він ознайомлений з наступними правилами роботи мережі ŠD Jedlíkova (далі – регламент) та правилами роботи мереж TUNET і SANET. При цьому він/вона гарантує, що буде дотримуватися цього регламенту.

 1. Для позначення цього регламенту використовуються такі терміни:
  1.  мережа – комп’ютерна мережа, побудована в межах ŠD Jedlíkova 5, 9, 13 , включаючи її технічні та програмні ресурси (рухомі та нерухомі кабелі, розетки, рейки, комутатори, концентратори, тощо).
  2. сервер – комп’ютер, розташований в мережі, мережеві ресурси якого доступні користувачам мережі та який повністю знаходиться під управлінням ПК-клубу
  3. користувач – будь-яка особа, яка має право використовувати ресурси мережі (через стаціонарне мережеве з’єднання або обліковий запис користувача на сервері Alf)
 2. Користувач несе повну відповідальність за всі дії, що здійснюються з його комп’ютера в мережі, його логін на сервері Alf і за всі матеріали, надані в тимчасове користування ПК-клубом.
 3. Користувач має право на:
  1. користування в повному обсязі всіма послугами мережі, на які він має право згідно з Договором про користування мережею
  2. у разі виникнення несправності у зв’язку з мережею повідомити про це відповідного технічного спеціаліста, який використовує автоматизовану систему, та запросити її усунення в робочий час
  3. ставити питання, пов’язані з роботою мережі на ПК-клуб
  4. бути проінформованим про причини аварії або відключення мережі не пізніше ніж через 24 години після усунення аварії
  5. взяти участь у відкритій частині засідання Ради ПК-клубу
  6. модифікувати та змінювати дані (MAC-адресу), зазначені в Договорі про користування мережею, за допомогою автоматизованої системи
 4. Користувач не має право:
  1. змінювати ім’я комп’ютера на ім’я, відмінне від зареєстрованого в ПК-клубі
  2. змінювати присвоєну ПК-клубом IP-адресу (через DHCP-сервер) або MAC-адресу на іншу, ніж та, що зареєстрована ПК-клубом
  3. використовувати статичну IP-адресу
  4. втручатися в установку мережі та підключати пристрої, не схвалені ПК Клуб
  5. пошкоджувати будь-яку частину комп’ютерної мережі
  6. перевантажувати лінію за межами локальної мережі протягом тривалого часу, свідомо чи несвідомо, через флуд, DoS-атаки, агресивні P2P-клієнти, віруси
  7. обмежувати або переслідувати інших користувачів своїми діями в мережі
  8. обходити систему квот
  9. займатися діяльністю або поширювати дані, які можуть призвести до кримінального переслідування
  10. будь-яким чином вимагати від інших користувачів дані, які вони самі не надають
  11. використовувати або розповсюджувати програмне забезпечення, яке може завдати шкоди мережі, комп’ютеру, підключеному до мережі, або його даним
  12. використовувати або поширювати програмне забезпечення, яке будь-яким чином порушує безпеку і конфіденційність іншого користувача
  13. використовувати мережу в комерційних цілях або поширювати інформацію рекламного характеру
  14. надавати мережеві послуги третім особам (наприклад, використовувати NAT для підключення іншого комп’ютера)
  15. підключити будь-яку бездротову мережу до мережі студмістечка або надати доступ до мережі студмістечка, як в мережі студмістечка, так і за її межами, через бездротову мережу
  16. використовувати будь-яку форму засобів віртуалізації з підключенням до Інтернету (з використанням NAT або моста)
 5. Користувач повинен:
  1. дотримуватися повідомлень, опублікованих на сайті www.j13.sk
  2. інформувати ПК-клуб про зміну конфігурації комп’ютера у зв’язку з підключенням до мережі (наприклад, заміна мережевої карти)
  3. консультуватися з ПК-клубом щодо будь-якої значної передачі даних за межі локальної мережі
  4. повністю відшкодувати будь-яку шкоду, заподіяну своїми діями майну, за яке несе відповідальність ПК-клуб
  5. надавати доступ до комп’ютера або мережевого кабелю учаснику ПК-клубу в обґрунтованих випадках
  6. проживати в гуртожитках Jedlíkova на момент реєстрації
  7. не мати заборгованості перед окремими студентськими радами та ПК-клубом
  8. поважати авторські права на твори, надані будь-яким способом третім особам в мережі Інтернет
  9. використовувати програмне забезпечення для запобігання зараження комп’ютера користувача вірусом або іншою інфекцією (шпигунським програмним забезпеченням тощо)
 6. Мережева активність користувачів в мережі контролюється і може бути записана з метою захисту мережі та використана як доказ порушення цих правил експлуатації.
 7. Комп’ютерний клуб та ŠR FEI TU залишають за собою право масової електронної розсилки користувачам комп’ютерної мережі.
 8. В обґрунтованих випадках (наприклад, на прохання навчального закладу у зв’язку з виконанням дипломної роботи або дослідницького проекту) користувачеві може бути надано тимчасовий виняток з Правил користування після погодження з Радою ПК-клубу на термін не більше 1 семестру.
 9. У разі порушення будь-якого з вищезазначених пунктів регламенту експлуатації до користувача буде застосовано, відповідно до тяжкості порушення, одне з наступних санкцій або покарань, або їх комбінацію згідно з пунктом 10.
 10. ПК Клуб через своїх членів, відповідальних за управління або виконання конкретного завдання, може накладати наступні санкції за порушення регламенту роботи мережі:
  1. блокування доступу до зовнішньої мережі (наприклад, у разі перевищення “квоти”)
  2. блокування облікового запису користувача на сервері (наприклад, у разі тривалого навантаження на сервер, спроби отримання привілейованого режиму, атаки на сервер Alf або інший ПК/сервер)
  3. відключення комп’ютера користувача від мережі на 1 тиждень
  4. відключення комп’ютера користувача від мережі до кінця поточного семестру (наприклад, при виявленні NAT, підключенні пристроїв, не схвалених ПК-клубом, тощо).
  5. остаточне відключення користувача від мережі, включаючи втрату всіх привілеїв користувача (тільки за погодженням зі ŠR гуртожитку)
  6. дисциплінарні стягнення на рівні студентської ради відповідного гуртожитку
  7. дисциплінарні стягнення на рівні відповідного факультету TU
  8. в обґрунтованих випадках рада ПК-клубу може замінити покарання або санкцію іспитовим строком, відстрочити виконання покарання або санкції, або, за винятком покарань, передбачених підпунктами “e” – “g” цього пункту, змінити характер санкції або покарання за погодженням з покараною особою на громадські роботи в інтересах ПК-клубу.
 11. ПК-клуб залишає за собою право розглядати порушення правил користування мережею в індивідуальному порядку.
 12. ПК-клуб не несе відповідальності за збитки, спричинені несправністю мережі, її частини або будь-якого мережевого сервісу.
 13. ПК-клуб не несе відповідальності за дотримання авторських прав на твори, які розміщені в загальнодоступних для інших користувачів мережі місцях, як на локальних комп’ютерах, так і на серверах, призначених для зберігання даних.
 14. ПК-клуб залишає за собою право змінювати правила роботи мережі без попереднього повідомлення.

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ WI-FI

 1. Wi-Fi є лише додатковою послугою до Ethernet (кабельного) підключення до зареєстрованого комп’ютера, що означає неможливість підключення до Мережі інших пристроїв.
 2. Одночасне використання кабельного та бездротового з’єднання не допускається з експлуатаційних міркувань.
 3. За допомогою Wi-Fi підключення до Мережі можливе лише у випадку, якщо кабель зареєстрованого ПК від’єднаний.
 4. Мережа Wi-Fi має обмежений доступ до Інтернету, тобто не всі порти дозволені. Обмеження пов’язане з тим, щоб запобігти перевантаженню лінії непотрібним трафіком даних, таким як торренти тощо.

Кошице, 13. 9. 2017

Kúpiť Viagra online Slovenska Viagra predaj online Kúpiť Cialis online Kamagra 100 mg predaj online