Zápis na lokálnu sieť, práčovňu a posilňovňu

Zápis do lokálnej siete, posilňovne a práčovne sa uskutoční

dňa 24.9.2013 (utorok) od 19:30 do 20:00

v miestnosti PCklubu (blok 6/2.poschodie). Registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na stránke https://userpanel.pcklub.sk.

Informácie o zápise

Pred zápisom je potrebné si na https://userpanel.pcklub.sk skontrolovať osobné údaje, aktualizovať ich a až následne si vygenerovať zmluvu. Po každej úprave údajov je potrebné zmluvu nanovo pregenerovať, poslednú verziu vytlačiť a priniesť so sebou. Po zápise budú ľudia, čo nepriniesli prihlášku do OZ odpojení!

Platba je možná len bezhotovostnou formou, t.j. bankovým prevodom, šekom a pod. Na zápis je potrebné si so sebou priniesť prihlášku do Občianskeho združenia (OZ) platnú na tento semester a doklad o zaplatení poplatku do OZ. Všetci členovia OZ budú mať nárok na využívanie všetkých služieb poskytujúcich OZ.

Údaje o platbe

Suma: 27 €

Číslo účtu / kód banky: 3038264056/0200

Variabilný symbol: z MAISu (rovnaký ako pre ubytovanie)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Adresa prijimateľa:       Študentská rada Jedlíkova 13,

Jedlíkova 13, 040 11 Košice

 

Študenti, ktorí nie sú z TUKE si aktualizujú okrem iného variabilný symbol a číslo študenta.

Variabilný symbol musí mať tvar 201ccccccc (mal by byť napísaný na ubytovacom preukaze), kde “c” sú číslice. Ak študenti obdržali iba dočasný variabilný symbol (1516), o trvalý požiadajú na ubytovacom oddelení.

Číslom študenta sa považuje kombinácia na ISICu v tvare

S421 500 cccccc p (kde “c” sú číslice a “p” je písmeno).

 

V prípade ďalších otázok a problémov píšte na pcklubj13@gmail.com.