Zápis do Občianskeho združenia ŠR J13

Zápis sa bude konať dňa 23.09.2015 od 19:00 do 20:00 v miestnosti PCklubu (2. poschodie / blok 6). Registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na webovej stránke https://userpanel.pcklub.sk (možnosť využitia WiFi v hale, kde sa nachádzajú ping-pongové stoly, sieť: wifi-hala). Na tejto stránke je potrebné si najprv skontrolovať osobné údaje, aktualizovať ich a až následne si pregenerovať zmluvu. Vždy po každej úprave osobných údajov alebo vlastností PC je potrebné pregenerovať zmluvu a tú poslednú verziu priniesť so sebou.

Platba je možná len bezhotovostnou formou, t.j. bankovým prevodom, šekom a pod. Na zápis JE POTREBNÉ si so sebou priniesť prihlášku do Občianskeho združenia (OZ) platnú na tento semester (2 strany). Doklad o zaplatení poplatku NIE JE POTREBNÉ nosiť. Všetci členovia OZ budú mať nárok na využívanie všetkých služieb poskytujúcich OZ (lokálna sieť, práčovne, posilňovňa, kino, športové vybavenie, a pod.). Po zápise sa bude vykonávať automatická kontrola platieb, po ktorej budú ľudia, ktorí nezaplatili, automaticky odpojení!

Údaje o platbe

Suma: 27 €
Číslo účtu / kód banky: 3038264056/0200
IBAN: SK1402000000003038264056
Variabilný symbol: automaticky vygenerovaný systémom – viď prihláška do OZ
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, ZS (ako Zimný Semester)
Adresa prijímateľa: Študentská rada Jedlíkova 13, Jedlíkova 13, 040 11 Košice