Výpadok pripojenia do internetu

Zajtra, 1. 11. 2017, bude od rána sieť všetkých internátov odpojená od internetu z dôvodu rozširovania linky. Čas výpadku sa budeme snažiť minimalizovať. Počas tohto výpadku ostane lokálna sieť funkčná.