Trainee program od Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia bude aj tento rok bude prijímať čerstvých absolventov do Trainee programu.
Ako absolvent Technickej univerzity v Košiciach máš tiež šancu!

Termín nástupu: 1.9.2013
Dátum, kedy končí prihlasovanie: 31.3.2013

Trainee program je určený čerstvým absolventom VŠ (ukončenie štúdia r. 2013 alebo 2012) so
znalosťami nemeckého jazyka, ktorí majú záujem o rozvoj odborných znalostí aj o kariérny rast.
Výberové konanie je zamerané na zistenie osobnostných predpokladov formou assessment centra.

Aktivity v Trainee programe zahŕňajú prácu na projektoch v podniku a na odborných útvaroch,
rotácie na výrobných i nevýrobných oddeleniach, interaktívne školenia a jazykové kurzy a zahraničnú
stáž v koncerne Volkswagen.

Naši trainees sú kmeňoví zamestnanci VW SK a majú možnosť využívať atraktívny sociálny program.
Ten zahŕňa: bezúročné podnikové pôžičky, príspevky na ubytovanie, na dopravu, na stravovanie,
pitný režim a multivitamíny, príspevky na domáce a zahraničné rekreácie, podnikové chaty, športové
a kultúrne aktivity, príspevky pri narodení dieťaťa, pri pracovnom jubileu, darcom krvi, pri prvom
odchode do dôchodku, mimoriadnu sociálnu výpomoc, príspevok na doplnkové dôchodkové
sporenie, vzdelávacie aktivity, školenia a jazykové kurzy.

Ak máš záujem, registruj sa na www.volkswagen.sk v sekcii Voľné pracovné pozície / Trainee.
Prihlasovanie končí 31.3.2013.

Zoznam obsadzovaných pozícií je uvedený v prílohe.
Príloha: Trainee program 2013