ŠP

Študentská polícia Jedlíkova 13 je jeden z klubov Študentskej rady J13. Na internáte má za úlohu dohliadať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku v priestoroch študentského domova J13 a na akciách organizovaných ŠRJ13. Klub spolupracuje tiež s vedením ŠDJ13 a pomáha riešiť problémy spojené s porušovaním interných predpisov a disciplíny v priestoroch domova.Študentská polícia ma za úlohu počas služby pravidelne prechádzať priestory ŠDJ13, byť v pohotovosti pre potrebu vrátnice a má právo požiadať o kontrolu ubytovacieho preukazu alebo ISIC-u.

Telefón na ŠP (19:00 – 07:00)                 0908 293 375

 

Predseda študentskej polície J13:

 

Členovia ŠP J13:

Ivan Maliar
Izba: 6/55

Kyryl Krynychnyi
Izba: 5/42

Viktoriia Lebedieva
Izba: 6/21

Daniel Ryzhuk
Izba: 6/15

Stepan Shvyhar
Izba: 6/53

Členovia ŠP J13 v skúšobnej dobe: