Posledný dodatočný zápis

Dňa 20.10.2010 (streda) o 19:00 do 19:30 sa uskutoční zápis na internet (3. poschodie, 5. blok), posilňovňu a práčovňu. Na zápis si so sebou prineste ubytovací preukaz, potvrdenie o zaplatení ŠR, fotku (na posilňovňu – papierovú, alebo na USB), písacie potreby.

Tí ktorí majú záujem o práčovňu musia na stránke www.j13.sk v sekcia práčka vyplniť všetky údaje, na konci Vám systém vygeneruje zmluvu v PDF. Túto si vytlačte, zmluvy sa na servery neukladajú !

Záujemcovia o internet si na adrese userpanel.pcklub.sk vyplnia formulár a pridajú si PC. Ak už to máte, tak stačí pregenerovať zmluvu a tú vytlačiť a priniesť. Návod ako sa zaregistrovať je na stránke www.pcklub.sk. Všetci si skontrolujte číslo izby aké je v systéme a kde bývate. Taktiež si skontrolujte bunku, podľa značenia PC Klubu, nie ŠD. T.j. ak vojdete do izby, tak pri pohľade na bunky je v ľavo A a v pravo B.