Platba za ubytovanie na daľší štvrťrok

Upozonujeme našich študentov, že sa blíži termín na platbu za ubytovanie na ďalší štvrťrok (marec, apríl, máj 2019)

Študenti TU, UPJŠ: 189 €

Študenti iných VŠ: 240 €

IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Termín: do 15. marca 2019

(platba k tomu termínu už musí byť na účte, po tomto termíne účtujeme poplatok 0,50 € za každý omeškaný deň )

Povinné údaje:

VARIABILNÝ SYMBOL 201……..

VS pre ubytovanie v MAISe (číslo zmluvy o ubytovaní)

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1516

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta ubytovaného v ŠD na Jedlíkovej 13 v Košiciach