Platba za internet v LS
Platba za internet v LS

Platba za internet v LS

Platba za členstvo v občianskom združení za LS musí byť uhradená do 01.03.2022. Potvrdenie o platbe pošlite e-mailom na:

platby@j13.sk

V prípade nezaplatenia do termínu splatnosti budete odpojení od lokálnej siete a ostatných služieb poskytovaných v rámci výhod členstva v OZ ŠR J13