Jedlíkova 13
Student council

Student council

Študentská rada Jedlíkova 13 (ŠRJ13) patrí medzi najmenšie študentské organizácie TUKE v Košiciach. Zastupuje študentov pred vedením TUKE a podporuje ich športové, kultúrne a iné záujmy. Každoročne ŠRJ13 organizuje akcie pre študentov, ako napríklad jarné upratovanie, športový večer, diskotéky. ŠRJ13 spolupracuje aj s ďalšími študentskými organizáciami pri vytváraní kultúrnych akcií, a to hlavne so Študentskou radou Jedlíkova 9 a Študentskou radou Jedlíkova 5.Jednou z hlavných aktivít ŠRJ13 je dohliadať na plynulý chod ŠD. Snažíme sa skrášľovať a modernizovať budovu, ale aj okolie ŠD. V spolupráci s vedením ŠD J13 dohliadame na bezpečnosť a pomáhame pri riešení problémov.

Stanovy ŠR J13

 

 

Information about payment – OZ ŠR J13

Bank account 3038264056
Bank code 0200
IBAN SK1402000000003038264056
BIC – SWIFT code SUBASKBX
Beneficiary’s name Študentská rada Jedlíkova 13
Payment 27 €
Variable symbol automatic generated by system – see on registration paper to OZ ŠR J13
Address Študentská rada Jedlíkova 13, Jedlíkova 13, 040 11 Košice
Information for beneficiary name and surname, ZS (for winter semester or LS for summer semester)