Student Police

Študentská polícia Jedlíkova 13 je jeden z klubov Študentskej rady J13. Na internáte má za úlohu dohliadať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku v priestoroch študentského domova J13 a na akciách organizovaných ŠRJ13. Klub spolupracuje tiež s vedením ŠDJ13 a pomáha riešiť problémy spojené s porušovaním interných predpisov a disciplíny v priestoroch domova.Študentská polícia ma za úlohu počas služby pravidelne prechádzať priestory ŠDJ13, byť v pohotovosti pre potrebu vrátnice a má právo požiadať o kontrolu ubytovacieho preukazu alebo ISIC-u.

Telefón na ŠP (19:00 – 07:00)                 0908 293 375

 

Head of Student police (ŠP J13):

Yevgeniy Makarenko
Jedlikova 13
Room: 6/55

Members of Student police (ŠP J13):

Alina Zavalko
Jedlikova 13
Room: 6/23

Stepan Shvyhar
Jedlikova 13
Room: 5/45

Mikita Zlotnikau
Jedlikova 13
Room: 6/53

Oleksii Rudeichuk
Jedlikova 13
Room: 6/53

Tsotsorin Serhii
Jedlikova 13
Room: 6/53

Zlata Zelenskya
Jedlikova 13
Room: 6/23

Yurlova Kristina
Jedlikova 9
Room: A310

Mykhailo Kovalenko
Jedlikova 5
Room: B512

Viktoriia Lebedieva
Jedlikova 9
Room: C701

Anton Shyrko
Jedlikova 13
Room: 5/21