Dodatočný zápis

Dodatočný zápis na lokálnu sieť, posilňovňu a práčovne

Ak ste nestihli zápis na začiatku semestra, je možné sa dodatočne zapísať pomocou nasledujúceho postupu:

1) Zaregistrujete/prihlásite sa na https://userpanel.pcklub.sk. V hale pri vchode je veľká nástenka s návodom na registráciu.
2) Odkontrolujete, prípadne zmeníte alebo doplníte aktuálne údaje.

3) Po každej zmene je potrebné zmluvu pregenerovať, následne ju vytlačiť a podpísať.

4) Odnesiete zmluvu a potvrdenie o zaplatení do PCKlubu (blok 6, 2. poschodie oproti výťahu) v čase medzi 19:00-19:30 v Nedeľu, Utorok alebo Štvrtok.

5) Následne vás zapojíme