Jedlíkova 13
Dodatočný zápis

Dodatočný zápis

Dodatočný zápis na lokálnu sieť, posilňovňu a práčovne

Ak ste nestihli zápis na začiatku semestra, je možné sa dodatočne zapísať pomocou nasledujúceho postupu:

1) Zaregistrujete/prihlásite sa na https://userpanel.pcklub.sk. V hale pri vchode je veľká nástenka s návodom na registráciu.
2) Odkontrolujete, prípadne zmeníte alebo doplníte aktuálne údaje.

3) Po každej zmene je potrebné zmluvu pregenerovať

4) Členský poplatok 27 EUR je potrebné zaplatiť bankovým prevodom, číslo účtu a variabilný symbol sú uvedené v prihláške vygenerovanej v kroku 3.

5) Potvrdenie o platbe pošlite na platby@j13.sk alebo payments@j13.sk a následne vás pripojíme