OZNAM – celosystémová odstávka tepla v dňoch 17.06. – 19.06.2014 v celom meste / HOT WATER SUPPLY INTERRUPTION between June 17th and June 19th.

V zmysle citovaného oznamu počítajte s tým, že v uvedenom období bude prerušená dodávka teplej vody v študentských domovoch. OZNAM – celosystémová odstávka tepla 2014 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v dňoch 17.06.- 19.06.2014 je v celom meste plánovaná celosystémová odstávka dodávky tepla. Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s. Týka sa všetkých OST, ktoré sú napojené na horúcovodné rozvody, okrem lokalít napájaných z plynových kotolní. Opakuje sa každý rok a slúži na servis technologického zariadenia. Všetky informácie o odstávkach sú uvedené na našej stránke- KALENDÁR ODSTÁVOK, a zároveň sú zasielané Read more »

Vypadky internetu | Internet outage due to maintenance

Vazeni pouzivatelia, v utorok 26.6.2012 v case od 18:00 hod. budu v pocitacovej sieti TUNET rekonfigurovane zariadenia pocitacovej siete. Predpokladame ukoncenie prac do 21:00 hod. V uvedenom case bude dochadzat k serii odstavok pocitacovej siet TUNET a sluzieb, pricom jednotlive odstavky mozu trvat 10-20 minut. Uplna prevadzka pocitacovej siete TUNET bude obnovena po ukonceni prac. Sprava pocitacovej siete TUNET ————————————— Today (26 June, 2012) between 6PM and 9PM will be internet outage because of maintenance.

Platba bytného

Ubytovacie oddelenie oznamuje, že bytné sa má zaplatiť do 15.Decembra, štvrťrok: 139,41 EUR na číslo účtu 7000084912/8180. Variabilný symbol nájdete v MAISE. Špecifický symbol je: 1516. Bez korektne vyplnených údajov nie je možné spárovať vašu platbu.

2. zápis na internet, práčku a posilku

UPOZORNENIE: Po tomto termíne nebude možné zapísať sa. V odôvodnených prípadoch, keď sa neviete dostaviť na zápis a viete, že budete potrebovať internet, kontaktuje nás e-mailom ešte pred zápisom! Dňa 29.6.2011 (streda) od 19:00 do 19:30 v študovni (3. poschodie, 5. blok) sa uskutoční zápis na internet, posilňovňu a práčovňu. Na zápis si so sebou prineste ubytovací preukaz, potvrdenie o zaplatení ŠR, fotku (na posilňovňu – papierovú alebo na USB), písacie potreby. Preukaz do práčovne a posilňovňe plati aj na leto bez prerušenia až do 1. zápisu v zimnom semestri, prípadne do dňa, kedy sa oficiálne odubytujete. Tí, ktorí majú Read more »

Zápis na leto na internet, posilňovňu a práčovňu.

Dňa 16.6.2011 (štvrtok) od 19:00 do 19:45 v študovni (3. poschodie, 5. blok) sa uskutoční zápis na internet, posilňovňu a práčovňu. Na zápis si so sebou prineste ubytovací preukaz, potvrdenie o zaplatení ŠR, fotku (na posilňovňu – papierovú alebo na USB), písacie potreby. Preukaz do práčovne a posilňovňe plati aj na leto bez prerušenia až do 1. zápisu v zimnom semestri, prípadne do dňa, kedy sa oficiálne odubytujete. Tí, ktorí majú záujem o práčovňu musia na stránke www.j13.sk v sekcii práčka vyplniť všetky údaje. Na konci Vám systém vygeneruje zmluvu v PDF. Poplatky na leto: Internet: 10 EURO Práčovna: 5 Read more »

Zmiznutý hasiaci prístroj

Z 2.poschodia 6.bloku zmizol minulý týždeň hasiaci prístroj. V prípade, že máte niekto informácie o tom, kde sa momentálne nachádza, prosíme, oznámte to členom Študentskej polície; členom Študentskej rady; na vrátnici alebo listom vhodeným do schránky Študentskej rady pri vrátnici, prípadne ho beztrestne odovzdajte na vrátnici, alebo nechajte niekde na chodbe na viditeľnom mieste.

Nedostatky plastových okien

Žiadame študentov, ktorým sa menili tento rok okná a/alebo balkónové dvere za plastové, aby si ich skontrolovali a akékoľvek funkčné nedostatky (zlé tesnenie, zlé zatváranie, zasekávanie sa,…) bezodkladne nahlásili na vrátnici do pripraveného zošita. Nedostatky bude potom možné odstrániť.