Členské OZ ŠR J13 v letnom semestri

Ak si želáte využívať prístup do práčovní a internátnej počítačovej siete aj počas letného semestra, je potrebné uhradiť členské do OZ Študentská Rada Jedlíkova 13 do 27.2.
Čislo účtu a variabilný symbol potrebné k platbe môžete nájsť na stránke userpanel.pcklub.sk v časti Dokumenty po prihlásení.