ŽIADOSTI O UBYTOVANIE

ŽIADOSTI

O UBYTOVANIE

na ak. rok 2018/2019

KEDY : od 1.marca – 15.apríla 2018

AKO : elektronicky v systéme MAIS


PODMIENKY :

1. Doklady ku žiadostiam

(siroty, ZŤP, vrcholoví športovci a pod.) predložiť v tlačenej forme OSOBNE na ubyt. odd.

 

 

2. Ubytovacie odd. overí žiadosť v systéme MAIS až po uhradení platby za ďalší štvrťrok (marec, apríl, máj 2018).

 

3. Študenti končiacich roč. Bc. štúdia  si žiadosti podávajú až po prijatí na Ing. štúdium.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.