ŠP

Študentská polícia Jedlíkova 13 je jeden z klubov Študentskej rady J13. Na internáte má za úlohu dohliadať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku v priestoroch študentského domova J13 a na akciách organizovaných ŠRJ13. Klub spolupracuje tiež s vedením ŠDJ13 a pomáha riešiť problémy spojené s porušovaním interných predpisov a disciplíny v priestoroch domova.Študentská polícia ma za úlohu počas služby pravidelne prechádzať priestory ŠDJ13, byť v pohotovosti pre potrebu vrátnice a má právo požiadať o kontrolu ubytovacieho preukazu alebo ISIC-u.

Telefón na ŠP (19:00 – 07:00)                 0948 128 668


Predseda študentskej polície J13:

Dmytro Liupin
Izba: 6/43

Členovia ŠP J13:

Viktoriia Poliakova
Izba: 6/49

Hoai Thuong Do
“Eliška”
Izba: 6/45

Szilárd Pelle
Izba: 6/30

Stanislava-Saranda Halupkova
Izba:

Mykyta Pavlov
Izba:

Alina Zhyla
Izba: