ŠP

Študentská polícia Jedlíkova 13 je jeden z klubov Študentskej rady J13. Na internáte má za úlohu dohliadať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku v priestoroch študentského domova J13 a na akciách organizovaných ŠRJ13. Klub spolupracuje tiež s vedením ŠDJ13 a pomáha riešiť problémy spojené s porušovaním interných predpisov a disciplíny v priestoroch domova.Študentská polícia ma za úlohu počas služby pravidelne prechádzať priestory ŠDJ13, byť v pohotovosti pre potrebu vrátnice a má právo požiadať o kontrolu ubytovacieho preukazu alebo ISIC-u.

Telefón na ŠP (19:00 – 07:00)                 0948 128 668


Predseda študentskej polície J13:

silueta

Danylo Shyp

izba: 6/53

Členovia ŠP J13:

Szilárd Pelle

izba: 6/30

silueta
silueta Dmytro Liupin

izba: 6/43

Alexander Papp

izba: 6/30

silueta
silueta

Kostia Soroka

izba: 6/57

V skúšobnej dobe:

Viktoriia Poliakova
izba: 6/49
silueta
silueta Hoai Thuongdo

“Eliška”

izba: 6/45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.