altanok

Študentská rada Jedlíkovej 13 postavila počas tohtoročného leta altánok, ktorý má slúžiť nielen na podujatia organizované ŠDJ13, ale aj ako miesto pre grilovačky, posedenia, či oddych študentov ubytovaných na tomto internáte. Pred internátom nájdeš aj lavičky s ohniskom.

Netreba zabúdať na to, že aj pri akciách pred internátom je potrebné v čase 22:00-6:00 dodržiavať nočný kľud a v okolí internátu udržiavať poriadok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.