Oznam o porušení ubytovacieho poriadku

Dňa 3.11.2016  menovaní:

  • Roman Shviestov č. d. 6/25
  • Serhii Kovalov č. d. 6/25
  • Bohdan Novokhatskyi č. d. 6/25

svojím konaním porušili “Ubytovací poriadok ŠD” §8 bod 2.písmeno c. j. k. a l. Na základe týchto priestupkov sa menovaným pozastavujú sieťové služby poskytované PC Klubom J13 po dobu dvoch týždňov s platnosťou od 7.11.2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.