Student Police

Študentská polícia Jedlíkova 13 je jeden z klubov Študentskej rady J13. Na internáte má za úlohu dohliadať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku v priestoroch študentského domova J13 a na akciách organizovaných ŠRJ13. Klub spolupracuje tiež s vedením ŠDJ13 a pomáha riešiť problémy spojené s porušovaním interných predpisov a disciplíny v priestoroch domova.Študentská polícia ma za úlohu počas služby pravidelne prechádzať priestory ŠDJ13, byť v pohotovosti pre potrebu vrátnice a má právo požiadať o kontrolu ubytovacieho preukazu alebo ISIC-u.

Telefón na ŠP (19:00 – 07:00)                 0948 128 668


Head of Student police (ŠP J13):

Dmytro Liupin
Room: 6/43

Members of Student police (ŠP J13):

Viktoriia Poliakova
Room: 6/49

Hoai Thuong Do
“Eliška”
Room: 6/45

Szilárd Pelle
Room: 6/30

Stanislava-Saranda Halupkova
Room:

Mykyta Pavlov
Room:

Alina Zhyla
Room: