Smetné koše

Kvôli neporiadku, ktorý bol v okolí internátu Jedlíkova 13 v dôsledku vyberania odpadkov zo smetných košov našimi spoluobčanmi z neďalekého sídliska Luník IX, pristúpil ŠD J13 k opatreniu uzamknutia smetných nádob. Kľúče boli rozdané na každú izbu a v prípade potreby ti ich poskytnú aj na vrátnici. V prípade, že na izbe kľúč od smetných nádob nemáš, je potrebné si ho na vlastné náklady zabezpečiť. V prípade, že sa ti nechce smetnú nádobu odomykať a smeti ponecháš voľne položené pri koši, ubytovacie oddelenie ťa môže sankcionovať. Je potrebné si uvedomiť veľký význam tohto opatrenia pre skrášlenie a čistotu prostredia, v ktorom sa každodenne pohybuješ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.