Upozornenie pre študentov TUKE a iných univerzít

Pre študentov TUKE Upozornenie pre všetkých denných študentov aby nezabudnli platit s platnými variabilnými symbolmi a špecifickými symbolmi ubytovanie za 2. kvartál. V prípade, že údaje nebudú zadané správne, tak to bude v tomto akademickom roku spoplatnené (viď zmluva o ubytovaní). Pre študentov iných univerzít Oznamujeme študentom bývajúcich v ŠDJ13 –  UPJŠ, INÉ  UNIVERZITY, aby si prišli na ubytovacie oddelenie Jedlíkova 5 vyzdvihnúť variabilný symbol, ktorý je potrebný k plateniu ubytného za 2. kvartál. Ubytovacie oddelenie je otvorené v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Porušenie prevádzkového poriadku PC klubu

VOVK Yaroslav porušil Prevádzkový poriadok PCklubu, konkrétne bod 5.h „používateľ je povinný dodržiavať autorské práva na diela“. V dôsledku opakovaného porušenia tohto nariadenia je používateľovi zablokovaný prístup po dobu 14 dní.

Telocvične na Jedlíkovej 7

Tak ako po minulé roky, aj naďalej sú k dispozícii telocvične T1 a T2 na Jedlíkovej 7 podľa rozvrhu: V prípade záujmu je NUTNÉ si telocvičňu vopred rezervovať u predsedu študentskej rady mailom na : sradaj13@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0948 685 255. 

Upozornenie

Upozoňujeme VŠETKÝCH ubytovaných, že podľa Ubytovacieho poriadku Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len UP TUKE) a Prevádzkového poriadku PCklubu (ďalej len PP PCklub) je okrem iného ZAKÁZANÉ: fajčiť v spoločných priestoroch ŠD (UP TUKE §8, bod 3.g) – tzn. v spoločenských miestnostiach, študovniach, práčovniach, výťahoch, na chodbách, izbách, balkónoch, kuchynkách,… poskytovať sieťové služby tretím osobám (PP PCklub bod 4.n) – tzn. zdieľať sieťové pripojenie ďalšiemu ubytovanému, napr. spolubývajúcemu pripájať ku internátnej sieti akúkoľvek wireless sieť, prípadne poskytovať prístup do internátnej siete, ako aj mimo nej, prostredníctvom wireless siete (PP PCklub bod 4.o) – tzn. pripájať WIFI rútre, používať softvér na Read more »

Posledný dodatočný zápis

Dňa 20.10.2010 (streda) o 19:00 do 19:30 sa uskutoční zápis na internet (3. poschodie, 5. blok), posilňovňu a práčovňu. Na zápis si so sebou prineste ubytovací preukaz, potvrdenie o zaplatení ŠR, fotku (na posilňovňu – papierovú, alebo na USB), písacie potreby. Tí ktorí majú záujem o práčovňu musia na stránke www.j13.sk v sekcia práčka vyplniť všetky údaje, na konci Vám systém vygeneruje zmluvu v PDF. Túto si vytlačte, zmluvy sa na servery neukladajú ! Záujemcovia o internet si na adrese userpanel.pcklub.sk vyplnia formulár a pridajú si PC. Ak už to máte, tak stačí pregenerovať zmluvu a tú vytlačiť a priniesť. Read more »

2. kolo zápisu na net, posilovňu a práčku

Dňa 28.9.2010 (utorok) o 20:00 do 20:30 sa uskutoční zápis na internet (3. poschodie, 5. blok), posilňovňu a práčovňu. Na zápis si so sebou prineste ubytovací preukaz, preukaz totožnosti, potvrdenie o zaplatení ŠR, fotku (na posilňovňu – papierovú, alebo na USB), písacie potreby. Tí ktorí majú záujem o práčovňu musia na stránke www.j13.sk v sekcia práčka vyplníť všetky údaju, na konci Vám systém uloží zmluvu v PDF. Záujemcovia o internet si na adrese userpanel.pcklub.sk vyplnia formulár a pridajú si PC. Ak už to máte, tak stačí pregenerovať zmluvu a tu vytlačiť a priniesť. Návod ako sa zaregistrovať je na stránke Read more »