Môžte platiť už dnes

Oznamujeme študentom, že ďalší poplatok za ubytovanie v ŠD je potrebné uhradiť /prevodom na účet/ na číslo účtu IBAN SK97 8180 0000 0070 0008 4912 189,00 € – december, január, február / študenti TU a UPJŠ  / 240,00 € – december, január, február  / študenti iných VŠ / 300,00 € – december, január, február  / študenti Erasmus TUKE / špecifický symbol : 1516 variabilný symbol : 201XXXXXXX Termín platby bez poplatku za omeškanie: do 15.12. Po termíne sa účtuje poplatok za omeškanie 0,50 €/deň