Platba za mesiac jún a ubytovanie počas letných mesiacov

Upozorňujeme našich študentov, že sa blíži termín na platbu za ubytovanie za mesiac jún do 31.  mája 2019  Upozorňujeme našich študentov, že sa blíži termín na platbu za ubytovavanie za mesiac jún a povinnosť oboznámiť ubytovacie oddelenie o prípadnom záujme o ubytovaní počas letných mesiacov do 31. mája 2019 Študenti TU, UPJŠ: 63 € Študenti iných VŠ: <b>80 € IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912  SWIFT: SPSRSKBAXXX Termín: do 31.mája 2019 (platba k tomu termínu už musí byť na účte, po tomto termíne účtujeme poplatok 0,50 € za každý omeškaný deň ) Povinné údaje: VARIABILNÝ SYMBOL 201…….. VS pre Read more »

Platba za ubytovanie na daľší štvrťrok

Upozonujeme našich študentov, že sa blíži termín na platbu za ubytovanie na ďalší štvrťrok (marec, apríl, máj 2019) Študenti TU, UPJŠ: 189 € Študenti iných VŠ: 240 € IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912 SWIFT: SPSRSKBAXXX Termín: do 15. marca 2019 (platba k tomu termínu už musí byť na účte, po tomto termíne účtujeme poplatok 0,50 € za každý omeškaný deň ) Povinné údaje: VARIABILNÝ SYMBOL 201…….. VS pre ubytovanie v MAISe (číslo zmluvy o ubytovaní) ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1516 Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta ubytovaného v ŠD na Jedlíkovej 13 v Košiciach