Jedlíkova 13

V dňoch 6. a 7. 10. 2015 prebehne rekonštrukcia stupačiek na bloku 6 na izbách X7 (7, 17, 27, 37, 47, 57). Študentský domov v týchto dňoch pre ubytovaných zabezpečí náhradné toalety pri kuchynkách na prízemí, prvom a druhom poschodí bloku 6, ktoré budú celý čas otvorené.

Registration to student association ŠR J13 (local area network, laundry, fitness, etc.) will be on 23rd of September 2015 from 19:00 to 20:00 in PCklub room (2nd floor / block 6). Registration procedure is available on big wall in the dormitory hall with ping-pong tables and on this link Registration procedure

Zápis sa bude konať dňa 23.09.2015 od 19:00 do 20:00 v miestnosti PCklubu (2. poschodie / blok 6). Registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na webovej stránke https://userpanel.pcklub.sk (možnosť využitia WiFi v hale, kde sa nachádzajú ping-pongové stoly, sieť: wifi-hala). Na tejto stránke je potrebné si najprv skontrolovať osobné údaje, aktualizovať ich a až následne si pregenerovať zmluvu. Vždy po každej […]

Práčovňa 5/28 je z technických príčin mimo prevádzky.

Od zajtra sa spúšťa nová práčovňa na 5/28, registrácia je možná cez systém na www.j13.sk ako pre iné práčovne. Prosím dodržujte pravidlá, poriadok a pred použitím si prečítajte návod. Ďakujeme. ŠRJ13

Prosíme študentov: aby zmiešaný odpad nevyhadzovali do kontajnerov určených na PLAST alebo SKLO, ale do kontajnerov určených pre zmiešaný odpad, od ktorých kľúče nájdete na vrátnici. aby ste šetrili elektrinu. Konkrétne Vás žiadame o to aby ste vypínali svetlo pri odchode z izby, kuchynky a ostatných miestnosti. aby plaby za ubytovanie neuhrádzali v posledný možný deň […]

Dodatočný zápis do lokalnej siete, posilňovne a práčovne sa uskutoční dňa 24.2.2015 (utorok) od 19:00 do 20:00 v miestnosti PCklubu (blok 6/2.poschodie). Registrácia a generovanie zmlúv je sprístupnená na stránke https://userpanel.pcklub.skAk máte akékoľvek otázky, tak píšte na pcklubj13@gmail.com

Zápis do lokálnej siete, posilňovne a práčovne sa uskutoční dňa 17.2.2015 (utorok) od 18:30 do 19:00 v miestnosti PCklubu (blok 6/2. poschodie). Registrácia a generovanie zmlúv budú sprístupnené od 16.2.2015 a nachádzajú sa na stránke https://userpanel.pcklub.sk/ Je možné vytlačiť zmluvu na mieste. Ak máte akékoľvek otázky, tak píšte na pcklubj13@gmail.com Postup zápisu: -skontrolovanie osobných údajov […]

    Telefón na ŠP (19:00 - 07:00)
    0948 128 668

Kalendár