Jedlíkova 13

Dodatočný zápis

Dodatočný zápis na lokálnu sieť, posilňovňu a práčovne

Dodatočne je možné sa zapísať, pomocou nasledujúceho postupu: 1) Zaregistrujete/prihlásite sa na https://userpanel.pcklub.sk 2) Odkontrolujete, prípadne zmeníte alebo doplníte aktuálne údaje. Dôležité je uviesť správny variabilný symbol (z MAISu, rovnaký ako pre ubytovanie). 3) Po každej zmene je potrebné zmluvu pregenerovať, následne ju vytlačiť a podpísať. 4) Odnesiete zmluvu a potvrdenie o zaplatení Tomášovi Lovičovi na izbu 6/42P. 5) Následne vás zapojíme
    Telefón na ŠP (19:00 - 07:00)
    0948 128 668

Kalendár