Jedlíkova 13

Čo je nové

Akademický rok 2012/2013

Zimný semester
 • zakúpili sa nové sieťové zariadenia Cisco c2960 (2ks) v cene 2600 EUR
 • zaobstarali sa použité sieťové zariadenia Cisco c2960 (4ks) v cene 5200 EUR
 • všetky sieťové zariadenia sa nainštalovali
 • prijali sa nový členovia na skúšobnú dobu
 • inštalovali sa IP telefóny do administratívneho úseku ŠD
 • spravila sa údržba kamerového systému
 • nainštaloval sa nový počítač na vrátnicu
 • zaobstarali sme IP Telefóny do miestnosti pre správu PC Klubu
 • zaobstarali sa použité servery pre vnútorné potreby PC Klubu

Akademický rok 2011/2012

Letný semester
 • prepatchovali sa prípojky sa switchovni na prízemí a 1.poschodí oboch blokov, 2.poschodie (6.blok)
 • vymenil sa switch na študovni 5. blok ( 80 EUR)
 • vybavila sa študovňa na 6.bloku (4.poschodie) pripojením na internet (100 EUR)
 • zakúpili sa nove ističe na switchovne, ktoré sa postupne menia (100 EUR)
 • spravila sa kontrola zásuviek prízemie, 1.poschodie oboch blokov, 2.poschodie (6.blok)
 • plánuje sa rekonštrukcia switchovni pre ostatné poschodia a kontrola zasuviek ostatných poschodí
 • plánuje sa výmena poškodených zásuviek
Zimný semester
 • inštalovali sa kamery do posilňovne a fitnes
 • zakúpili sa nové switche 6ks cisco-2960 a pasívne sieťové prvky v hodnote cca 4 500 EUR
 • nainštalovali sa nové switche
 • dopĺňa sa stránka www.j13.sk o nové informácie
 • prijali sa noví členovia

Akademický rok 2010/2011

Letný semester
 • inštalovali sa nové kamery na budovu internátu
  Telefón na ŠP (19:00 - 07:00)
  0948 128 668

Kalendár