Jedlíkova 13

ŠR

foto LOGO

Študentská rada Jedlíkova 13 (ŠRJ13) patrí medzi najmenšie študentské organizácie TUKE v Košiciach. Zastupuje študentov pred vedením TUKE a podporuje ich športové, kultúrne a iné záujmy. Každoročne ŠRJ13 organizuje akcie pre študentov, ako napríklad jarné upratovanie, športový večer, diskotéky. ŠRJ13 spolupracuje aj s ďalšími študentskými organizáciami pri vytváraní kultúrnych akcií, a to hlavne so Študentskou radou Jedlíkova 9 a Študentskou radou Jedlíkova 5.Jednou z hlavných aktivít ŠRJ13 je dohliadať na plynulý chod študentského domova. Snažíme sa skrášľovať a modernizovať budovu, ale aj okolie študentského domova. V spolupráci s vedením študentského domova J13 dohliadame na bezpečnosť a pomáhame pri riešení problémov. Stanovy ŠR J13

Údaje o platbe do OZ ŠR J13

Suma: 27 €
Číslo účtu / kód banky: 3038264056/0200 IBAN: SK1402000000003038264056 SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: automaticky vygenerovaný systémom – viď prihláška do OZ
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, ZS (ako Zimný Semester)
Adresa prijímateľa: Študentská rada Jedlíkova 13, Jedlíkova 13, 040 11 Košice

Predseda študentskej rady J13:

 lovic_SR_M

Tomáš Lovič

"Koli"

izba: 6/42

Členovia ŠR J13:

Yuliana Honda izba: 6/45 honda_SR_M
 vapenik_SR_M Roman Vápeník

izba: 6/42

Martin Telepčák izba: 5/40 telepcak_SR_M
 silueta

Michael Bukh

izba: 6/42

    Telefón na ŠP (19:00 - 07:00)
    0948 128 668

Kalendár