Jedlíkova 13

ŠP

foto LOGO

Študentská polícia Jedlíkova 13 je jeden z klubov Študentskej rady J13. Na internáte má za úlohu dohliadať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku v priestoroch študentského domova J13 a na akciách organizovaných ŠRJ13. Klub spolupracuje tiež s vedením ŠDJ13 a pomáha riešiť problémy spojené s porušovaním interných predpisov a disciplíny v priestoroch domova.Študentská polícia ma za úlohu počas služby pravidelne prechádzať priestory ŠDJ13, byť v pohotovosti pre potrebu vrátnice a ma pravo požiadať o kontrolu ubytovacieho preukazu. Ďalšou novinkou pre ubytovaných v ŠDJ13 je mobil ŠPJ13, ktorý slúži na rýchle anonymne oznámenie porušovania ubytovacieho poriadku, nevhodného správania a podobne.

Predseda študentskej polície J13:

telepcak_SP_M

Martin Telepčák

izba: 5/40

Členovia ŠP J13:

Tomáš Brotňák izba: 5/40 silueta
silueta Danylo Shyp

izba: 5/40

Davyd Saakyan izba: 5/23 saakyan_SP_M
silueta

Michal Prepilka

izba: 5/39

Maroš Anderák izba: 5/40 silueta
    Telefón na ŠP (19:00 - 07:00)
    0948 128 668

Kalendár