Predbežný zoznam ubytovaných na akademický rok 2017/2018 predbežné rebríčky J13,2017-18