ŽIADOSTI O UBYTOVANIE na ak. rok  2017/2018

KEDY: od 1.marca – 15.apríla 2017
AKO: elektronicky v systéme MAIS
KTO : študenti ubytovaní v akademickom roku 2016/17 v ŠD Jedlíkova 13

PODMIENKY :
  1. Doklady ku žiadostiam (siroty, ZŤP, vrcholoví športovci a pod.) predložiť v tlačenej forme OSOBNE na ubyt. odd.
  2. Ubytovacie odd. overí žiadosť v systéme MAIS až   po uhradení platby za ďalší štvrťrok (marec, apríl, máj 2017).
  3. Študenti končiacich ročníkoch Bc. štúdia si žiadosti podávajú až po prijatí na na Ing. štúdium.