Zápis sa bude konať dňa 15.02.2017 (Streda) od 19:00 do 20:00 v miestnosti PCklubu (2. poschodie / blok 6).

Registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na webovej stránke https://userpanel.pcklub.sk (možnosť využitia WiFi v hale, kde sa nachádzajú ping-pongové stoly, sieť: GUEST). Na tejto stránke je potrebné:
  • skontrolovať osobné údaje, aktualizovať ich
  • následne si pregenerovať a vytlačiť zmluvu
Platba je možná len bezhotovostnou formou, t.j. bankovým prevodom, šekom a pod. Na zápis JE POTREBNÉ si so sebou priniesť vytlačenú zmluvu platnú na tento semester (2 strany). Doklad o zaplatení poplatku NIE JE POTREBNÉ nosiť. Všetci členovia OZ budú mať nárok na využívanie všetkých služieb poskytujúcich OZ (lokálna sieť, práčovne, posilňovňa, kino, športové vybavenie, a pod.). Po zápise sa bude vykonávať automatická kontrola platieb, po ktorej budú ľudia, ktorí nezaplatili, automaticky odpojení! Údaje o platbe:
  • Suma: 27 €
  • Číslo účtu / kód banky: 3038264056/0200
  • IBAN: SK1402000000003038264056
  • Variabilný symbol: automaticky vygenerovaný systémom – viď prihláška do OZ
  • Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, LS (ako Letnný Semester)