Jedlíkova 13

Z dôvodu plánovaných opráv spoločnosť Tepláreň Košice (TEKO) dočasne odstaví výrobu tepla a cirkuláciu primárneho horúcovodného rozvodu na území mesta. Stane sa tak od polnoci z pondelka na utorok 13. júna. Celosystémová odstávka potrvá do štvrtka 15. júna do 24.00 h. Obnovenie dodávky teplej úžitkovej vody sa predpokladá najneskôr v piatok 16. júna do 10.00 […]

Predbežný zoznam ubytovaných na akademický rok 2017/2018 predbežné rebríčky J13,2017-18

VOVK Yaroslav porušil Prevádzkový poriadok PCklubu, konkrétne bod 5.h „používateľ je povinný dodržiavať autorské práva na diela“. V dôsledku opakovaného porušenia tohto nariadenia je používateľovi zablokovaný prístup po dobu 14 dní.

Upozoňujeme VŠETKÝCH ubytovaných, že podľa Ubytovacieho poriadku Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len UP TUKE) a Prevádzkového poriadku PCklubu (ďalej len PP PCklub) je okrem iného ZAKÁZANÉ: fajčiť v spoločných priestoroch ŠD (UP TUKE §8, bod 3.g) – tzn. v spoločenských miestnostiach, študovniach, práčovniach, výťahoch, na chodbách, izbách, balkónoch, kuchynkách,… poskytovať sieťové služby tretím osobám […]

ŽIADOSTI O UBYTOVANIE na ak. rok  2017/2018 KEDY: od 1.marca – 15.apríla 2017 AKO: elektronicky v systéme MAIS KTO : študenti ubytovaní v akademickom roku 2016/17 v ŠD Jedlíkova 13 PODMIENKY : Doklady ku žiadostiam (siroty, ZŤP, vrcholoví športovci a pod.) predložiť v tlačenej forme OSOBNE na ubyt. odd. Ubytovacie odd. overí žiadosť v systéme MAIS až   po uhradení platby za […]

Dnes ráno bol preklopený systém na nový semester. Každý, kto doteraz neposlal členský poplatok do OZ ŠR J13 bol odpojený.

PCKlub Jedlíkova 13 Vás srdečne pozýva na Counter-Strike 1.6 4vs4 turnaj, ktorý sa bude konať 16.2. 2017 v študovni na 4. poschodí bloku 6 o 17:30. Bude sa súťažiť o zaujímavé ceny: 1. miesto: 4x 32 GB USB 2. miesto: 4x 16 GB USB 3. miesto: 4x podložka pod myš ….a iné 😉 Predbežná kapacita […]

Zápis sa bude konať dňa 15.02.2017 (Streda) od 19:00 do 20:00 v miestnosti PCklubu (2. poschodie / blok 6). Registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na webovej stránke https://userpanel.pcklub.sk (možnosť využitia WiFi v hale, kde sa nachádzajú ping-pongové stoly, sieť: GUEST). Na tejto stránke je potrebné: skontrolovať osobné údaje, aktualizovať ich následne si pregenerovať a vytlačiť […]

    Telefón na ŠP (19:00 - 07:00)
    0948 128 668

Kalendár