Jedlíkova 13

VOVK Yaroslav porušil Prevádzkový poriadok PCklubu, konkrétne bod 5.h „používateľ je povinný dodržiavať autorské práva na diela“. V dôsledku opakovaného porušenia tohto nariadenia je používateľovi zablokovaný prístup po dobu 14 dní.

Upozoňujeme VŠETKÝCH ubytovaných, že podľa Ubytovacieho poriadku Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len UP TUKE) a Prevádzkového poriadku PCklubu (ďalej len PP PCklub) je okrem iného ZAKÁZANÉ: fajčiť v spoločných priestoroch ŠD (UP TUKE §8, bod 3.g) – tzn. v spoločenských miestnostiach, študovniach, práčovniach, výťahoch, na chodbách, izbách, balkónoch, kuchynkách,… poskytovať sieťové služby tretím osobám […]

ŽIADOSTI O UBYTOVANIE na ak. rok  2017/2018 KEDY: od 1.marca – 15.apríla 2017 AKO: elektronicky v systéme MAIS KTO : študenti ubytovaní v akademickom roku 2016/17 v ŠD Jedlíkova 13 PODMIENKY : Doklady ku žiadostiam (siroty, ZŤP, vrcholoví športovci a pod.) predložiť v tlačenej forme OSOBNE na ubyt. odd. Ubytovacie odd. overí žiadosť v systéme MAIS až   po uhradení platby za […]

Dnes ráno bol preklopený systém na nový semester. Každý, kto doteraz neposlal členský poplatok do OZ ŠR J13 bol odpojený.

PCKlub Jedlíkova 13 Vás srdečne pozýva na Counter-Strike 1.6 4vs4 turnaj, ktorý sa bude konať 16.2. 2017 v študovni na 4. poschodí bloku 6 o 17:30. Bude sa súťažiť o zaujímavé ceny: 1. miesto: 4x 32 GB USB 2. miesto: 4x 16 GB USB 3. miesto: 4x podložka pod myš ….a iné 😉 Predbežná kapacita […]

Zápis sa bude konať dňa 15.02.2017 (Streda) od 19:00 do 20:00 v miestnosti PCklubu (2. poschodie / blok 6). Registrácia a generovanie zmlúv sa nachádza na webovej stránke https://userpanel.pcklub.sk (možnosť využitia WiFi v hale, kde sa nachádzajú ping-pongové stoly, sieť: GUEST). Na tejto stránke je potrebné: skontrolovať osobné údaje, aktualizovať ich následne si pregenerovať a vytlačiť […]

Tak ako po minulé roky, aj naďalej sú k dispozícii telocvične T1 a T2 na Jedlíkovej 7 podľa rozvrhu: V prípade záujmu je NUTNÉ si telocvičňu vopred rezervovať u predsedu študentskej rady mailom na : sradaj13@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0948 685 255. 

Študenti, ktorí vyplatili bytné v decembri len za jeden mesiac, musia vyplatiť zvyšnú sumu do 15.12.2016 inak budú sankciovaní. Študenti, ktorí chcú platiť mesačne za bytné, si majú prísť podať žiadosť na ubytovacie oddelenie. Avšak žiadosť si môžu podať študenti poberajúci sociálne štipendium, polsiroty, siroty, alebo s iným vážnejším dôvodom. Bližšie informácie na ubytovacom oddelení […]

    Telefón na ŠP (19:00 - 07:00)
    0948 128 668

Kalendár